Członkowie OSP

22-05-2009 18:10:00

Stan osobowy członków OSP na koniec 2008r.


1.  Członków czynnych wynosi 68 druhów, w tym 6 kobiet.
2.  Członków wspierających - 24 druhów.
3.  Członków honorowych - 8 druhów.

Powrót