Wyposażenie

23-05-2009 19:03:33

Stan niektórych składników mienia użytkowego jednostki przedstawia się następująco:


Samochody gaśnicze - 3 szt. (Star 266, Jelcz 315, Żuk)

Mundury wyjściowe - 44 kpl

Hełmy bojowe - 13 szt.

Odzież specjalna - 6 kpl

Mundury MDP - 3 kpl

Czapki - 44 szt

Węże W–52    48 odcinków

Węże W-75     42 odcinki

Węże ssawne  - 11 odcinków

Rękawice strażackie specjalne – 4 pary 

Torba pomocy przedmedycznej - 1 szt

Buty - 21 par

Prądownice - 12 szt.

Motopompy -  4 szt.

Radiotelefony samoch.  - 2 szt.

Radiotelefon przenośny  - 1 szt.

Aparaty tlenowe  - 4 kpl

Pas strażacki bojowy  - 7 szt.

Siekierołom    -  2 szt.

Powrót