Wyszkolenie

23-05-2009 16:39:28

Stan wyszkolenia członków OSP Stanisławów

28 druhów szeregowych,

19 funkcyjnych,

2 ratowników medycznych,

2 przeszkolonych strażaków w zakresie obsługi pił spalinowych

2 druhów przeszkolonych do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Powrót