Interwencje w 2008r.

23-05-2009 16:44:50

Wyjazdy i interwencje jednostki za 2008r.

 

Do pożarów i innych zdarzeń w 2008 r. wyjeżdżano łącznie 35 razy, z tego:
•    na teren gminy Stanisławów –30 razy,
•    gmina Dębe Wielkie – 1raz,
•    gmina Dobre  - 2 razy,
•    gmina Strachówka – 1 raz,
•    gmina Halinów – 1 raz.

Były to wyjazdy do zdarzeń typu:

•    19 wyjazdów do usuwania owadów.
•    6 wyjazdów do pożarów traw, lasów i śmietników.
•    3 wyjazdów do usuwania wywróconych przez nawałnice drzew.
•    3 wyjazdy do pożarów budynków.
•    2 wyjazdy do pożarów samochodów.
•    2 wyjazdy do wypadków samochodowych.
•    1 alarm fałszywy.

Łącznie w akcjach ratowniczo – gaśniczych brało udział 20 druhów.
Imienna lista według zaangażowania sporządzona przez Naczelnika OSP druha Stanisława Szczepańskiego przedstawia się następująco:

 • Gnich Ryszard – 6
 • Szczepański Stanisław – 28
 • Owsianko Henryk – 15
 • Tacikowski Marian – 3
 • Ołdak Zbigniew – 1
 • Szczepański Piotr – 26
 • Zdanowicz Konrad – 18
 • Damętka Kazimierz – 1
 • Nowicki Paweł – 1
 • Foryś Jan – 1
 • Czerwiński Tadeusz – 2
 • Zdanowicz Przemysław – 1
 • Skuza Robert – 1
 • Milewski Leszek – 4
 • Kruk Sławomir – 1
 • Paszkowski Stefan – 1
 • Zdanowicz Adam – 3
 • Słowik Marcin – 2
 • Kruk Piotr – 1
 • Słowik Jacek – 1

 

Powrót